Bapmenkirke  Menighetens log 

                                             
  Baptistkirken

Velkommen til heimesida vår!

Fra 1903 hadde Lillesand Baptistmenighet sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Fra nyttår 2021:Nytt lokale, Baptistkirken, Birkelandsveien 126.
Her samles vi til
Gudstjeneste og sang- og musikkøvelse m.m.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet,
postboks 179, 4792 Lillesand.

E-post: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Organisasjonsnummer: 971494689
Ba
nkforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn

Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049

E-mail: lillesandbaptistmenighet@outlook.com

Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.
Her ser du menighetsrådet, valgt i årsmøtet 18.februar 2020:

  EvenJan Barbra Monica Torunn

Menighetens forstander er  Even Valderhaug,
e mail: lillesandbaptistmenighet@outlook.com

Viseforstander: Jan Hunstad
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Barbra Dønnestad Michaelsen, Monica Hystad og Torunn Karlsen

Kasserer Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl
Webredaktør: Tor Marius Gauslaa

Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!Søndag 28.februar kl. 11:
ledvinBernt
Bernt Stray taler.
Ledvin Hanson synger
Sang og musikk.


Ny webredaktør Peter Løvdahl Oseland
Oppdatert webside kommer snart...Dette er det opprinnelige program for vårhalvåret.

Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis


Vaar2021

Slik ser det ut - i Lillesand Baptistkirke
bildebilde1
bilde2
Fotos: Jan HunstadMenighetens vedtekter


Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!